Tuesday, February 3, 2015

Temper Resistant Rat Bait Station / Trap Rat Bait Station - STESEN TIKUS

Bagaimana membuat kawalanan makhluk perosak?


Temper Resistant  Rat Bait Station / Trap Rat Bait Station

DAUN PEST CONTROL AND HYGIENE SERVICES ingin memperkenalkan salah satu kaedah kawalan makhluk perosak iaitu Tikus.
Kaedah yang dikenali Stesen Umpan Tikus ini mengunakan suatu unit yang dikenali sebagai Perangkap Umpan Tikus atau dikenali Stesen Sementara Umpan Tikus.
Ia adalah sebuah peralatan dan unit untuk kawalan makhluk perosak iaitu TIKUS. Ia dijadikan stesen sementara untuk melindungi racun tikus daripada rosak dan melindungi orang awam daripada mengambil racun tikus tersebut.
Kaedah kawalan ini sangat berkesan kepada kawasan yang mempunyai masalah makhluk perosak seperti Tikus. Kaedah ini sangat sesuai kepada semua jenis industri syarikat. Ia juga salah satu syarat dalam industri pembuatan dan penyediaan makanan iaitu Good Manufacturing Practice (GMP) dan Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP) untuk mengawal masalah makhluk perosak Tikus.
 Pengalaman kami DAUN PEST CONTROL AND HYGIENE SERVICES menggunakkan kaedah ini sangat berkesan dan dapat mengurangkan populasi Tikus hampir 50-70%. Amat menakjubkan!  DAUN PEST CONTROL AND HYGIENE SERVICES sentiasa dapat mengawal aktiviti dan populasi Tikus dengan menggunakan kaedah ini. 
Kawalan dilakukan pada setiap bulan dan mempunyai kontrak minimum selama 1 tahun – 2 tahun. Ini  perlu supaya DAUN PEST CONTROL AND HYGIENE SERVICES dapat memantau dan mengawal aktivti dan populasi secara agresif. 
Berikut adalah contoh stesen yang biasa pihak DAUN PEST CONTROL AND HYGIENE SERVICES melakukan pemasangan di kawasan bangunan pelanggan.

1. TRBS (Temper Resistant  Rat Bait Station / Trap Rat Bait Station)
- stesen akan dipasang mengikut perimeter bangunan.

2. EBS ( External Bait Station )
- stesen akan dipasang mengikut pagar bangunan

No comments:

Post a Comment