Thursday, October 18, 2012

Background Of Company


We have experience and expertise in the field of pest control in Malaysia. One of the members has a license accreditation from Australia (AFAS / AQIS) and license accreditation Malaysia (MAFAS / MAQIS). Had been educated among the
- Mara Skills Institute (IKM) - Building Contraction Civil Engineering
- KLIUC (Kuala Lumpur Infrastucture University College) - Diploma Civil Engineering
- UTM-Space (UTM) - Professional In Diploma In Integrated Logistics & shipping Management

The services we provide are as follows;
- Special control for termites.
- Mosquito control
- Bird control
- Special control bugs and fleas.
- General pest control.

- Fumigation (import & export)
- Fumigation (Phytosanitary)
- Fumigation (food products)

- Hygiene serives
- Hygiene product
- Chemical of hygiene


Please contact: 016-338 0960 (AMIR)

or

Email: fumigation.malaysia @ gmail.com


************************

Kami mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang kawalan makhluk perosak di Malaysia. Salah seorang ahli telah mempunyai lesen akreditasi daripada Australia (AFAS / AQIS) dan lesen akreditasi Malaysia (MAFAS/MAQIS). Telah mendapat pendidikan antaranya di
-  Institut Kemahiran MARA (IKM)
- KLiUC (Kuala Lumpur Infrastucture University College)
- UTM-Space (UTM)

Perkhidmatan yang kami berikan adalah seperti berikut;
- Kawalan khas untuk anai-anai.
- kawalan nyamuk
- kawalan burung
- kawalan khas pepijat dan kutu.
- Kawalan makhluk perosak am.

- Fumigasi (import & eksport)
- Fumigasi (Phytosanitary)
- Fumigasi (produk makanan)

- Hygiene serives
- Hygiene product
- Chemical of hygiene


Please contact : 016-338 0960 (AMIR)

or

Email : fumigation.malaysia@gmail.com

Friday, October 5, 2012

APA ITU FUMIGASI? / What is Fumigation?


APA ITU FUMIGASI?

Fumigasi atau Pewasapan adalah salah satu kaedah dan tugasan kawalan makhluk perosak. Salah satu kaedah fumigasi adalah menggunakan racun Metil Bromida 98% atau 100%  (CH3Br) dan menggunakan racun Phospine (PH3).

Di Malaysia penggunaan racun ini adalah sangat terhad dan minimum serta di kawal selia oleh Jabatan Kesihatan Malaysia dan dibantu oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Adalah satu kesalahan sekiranya penggendali racun ini tidak mempunyai lesen penggendali atau tidak mempunyai akreditasi oleh Jabatan Kesihatan Malaysia dan jabatan Pertanian Malaysia.

Kebiasaannya kaedah racun ini, hanya di gunakan untuk mengeksport dan mengimport barang dagangan, gudang / stor, rawatan kayu dan rawatan tepung serta silo.SEBARANG PERTANYAAN BOLEH HUBUNGI SAYA : 016-338 0960

What is Fumigation?

Fumigation or Fumigation is one of the methods and pest control work. One method is to use poison Fumigation methyl bromide 98% or 100% (CH3Br) and using poison Phospine (PH3).

In Malaysia, the use of pesticides is very limited and the minimum and supervised by the Ministry of Health Malaysia and supported by the Department of Agriculture, Malaysia. It is an offense if the operator does not have a pesticide operator license or not accredited by the Ministry of Health Malaysia and the Department of Agriculture, Malaysia.

Normally this poison method, only in use for exporting and importing goods, warehousing / storage, wood treatment and treatment as well as the flour silos.

ANY QUESTIONS DO NOT HESITATE TO CONTACT ME : 016-338 0960